UKMFolio | AKTIV UKM

Hubungi  I   Kualiti   I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  Artikel I  Direktori

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

Panduan Menggunakan UKMFolio

UKMFolio adalah sistem pengurusan pembelajaran UKM yang dibangunkan oleh Pusat Pengajaran & Pembangunan Kurikulum (Pengajaran-UKM). Sistem ini disediakan pada 18 Februari 2020. UKM Folio adalah sebahagian daripada inisitiaf Ruang Pembelajaran Digital AktivUKM dan Pembelajaran AktivUKM.

Layari:

Laman web Dr Helmi Norman di https://www.helminorman.com/

Dan Web Pengajaran-UKM di http://www.ukm.my/ctlt/