top of page
Pengajaran-UKM  - UKM OER (1).png

UKM OER

UKM OER adalah salah satu inisiatif Pengajaran-UKM untuk menyediakan bahan pendidikan terbuka (open education resources atau OER) untuk Warga-UKM dan seluruh komuniti dalam talian. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai bahan rujukan, bahan perkongsian, dan bahan pengajaran dan pembelajaran. 

Siri Webinar Pengajaran-UKM

Ikuti siri webinar Pengajaran-UKM yang dimoderasi oleh PM Dr Raihanah dalam isu dan perkongsian terkini serta amalan terbaik dalam bidang pengajaran dan pembelajaran dalam talian