top of page
Pengajaran-UKM  - UKM OER (1).png

UKM OER

UKM OER adalah salah satu inisiatif Pengajaran-UKM untuk menyediakan bahan pendidikan terbuka (open education resources atau OER) untuk Warga-UKM dan seluruh komuniti dalam talian. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai bahan rujukan, bahan perkongsian, dan bahan pengajaran dan pembelajaran. 

Siri Webinar Pengajaran-UKM

Ikuti siri webinar Pengajaran-UKM yang dimoderasi oleh PM Dr Raihanah dalam isu dan perkongsian terkini serta amalan terbaik dalam bidang pengajaran dan pembelajaran dalam talian

Bual Teknologi dengan Prof. Kamal dalam Transformasi ePengajaran

Ikuti perkongsian Prof Kamal mengenai pengintegrasian aplikasi teknologi dalam menginovasi ePengajaran