Pengajaran-UKM  - UKM OER (1).png

UKM OER

UKM OER adalah salah satu inisiatif Pengajaran-UKM untuk menyediakan bahan pendidikan terbuka (open education resources atau OER) untuk Warga-UKM dan seluruh komuniti dalam talian. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai bahan rujukan, bahan perkongsian, dan bahan pengajaran dan pembelajaran. 

Siri Webinar Pengajaran-UKM

Ikuti siri webinar Pengajaran-UKM yang dimoderasi oleh PM Dr Raihanah dalam isu dan perkongsian terkini serta amalan terbaik dalam bidang pengajaran dan pembelajaran dalam talian

Bual Teknologi dengan Prof Kamal dalam Transformasi ePengajaran

Ikuti perkongsian Prof Kamal mengenai pengintegrasian aplikasi teknologi dalam menginovasi ePengajaran

Pengajaran dalam Talian di UKMFolio

Bersama Dr Helmi dalam Pengajaran dalam Talian dan Pembangunan Bahan Digital di UKMFolio

Peperiksaan dalam Talian dengan PM Dr Azmin

Ikuti perkongsian PM Dr Azmin dalam mengaplikasikan peperiksaan dalam talian dengan UKMFolio

Inovasi Pengajaran Digital dengan iPad

Ikuti siri "Bersama Dr Helmi" dalam meremajakan pengajaran digital dengan teknologi iPad

Mudahnya Pengajaran dalam Talian dengan Dr Hadi

Ikuti perkongsian Dr Hadi dengan menjadikan pengajaran dalam talian lebih mudah