Ekosistem pendidikan mampan adalah modul utama untuk kekal berdaya saing

Prof. Ir. Dr. Ahmad Kamal Ariffin

Pengarah

Ts. Dr. Muhammad Helmi Norman

Timb. Pengarah Inovasi & Teknologi P&P

Memperkasa kemahiran dan pemikiran kritikal berkongsi bakat, minat dan hasrat kearah pengajaran berteraskan teknologi

Membangunkan reka bentuk persekitaran pembelajaran (Ruang Belajar) yang kondusif untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan

Prof. Madya Dr. Raihanah Mohd Mydin

Pengiktirafan tenaga akademik melalui program dan siri bengkel berkesan serta sijil profesional melahirkan ramai pengajar berwibawa  untuk pembangunan P&P 

Timb. Pengarah Kecemerlangan P&P & Pengurusan Kualiti

Prof. MadyaDr. Azmin Sham Rambely

Menggalakkan penyelidikan ke dalam inovasi saintifik secara komersial yang kompetitif pada skala global

Timb. Pengarah Kesarjanaan & Penyelidikan P&P

Merancang program latihan serta ruang dan bimbingan mengenai media dan teknologi inovatif pengajaran

Universiti Kebangsaan Malaysia

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  eJournal /AJTLHE 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.