top of page

Ekosistem pendidikan mampan adalah modul utama untuk kekal berdaya saing

Prof. Ir. Dr. Ahmad Kamal Ariffin

Pengarah

Ts. Dr. Muhammad Helmi Norman

Timb. Pengarah Inovasi & Teknologi P&P

Memperkasa kemahiran dan pemikiran kritikal berkongsi bakat, minat dan hasrat kearah pengajaran berteraskan teknologi

Membangunkan reka bentuk persekitaran pembelajaran (Ruang Belajar) yang kondusif untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan

Prof. Madya Dr. Raihanah Mohd Mydin

Pengiktirafan tenaga akademik melalui program dan siri bengkel berkesan serta sijil profesional melahirkan ramai pengajar berwibawa  untuk pembangunan P&P 

Timb. Pengarah Kecemerlangan P&P & Pengurusan Kualiti

Prof. MadyaDr. Azmin Sham Rambely

Menggalakkan penyelidikan ke dalam inovasi saintifik secara komersial yang kompetitif pada skala global

Timb. Pengarah Kesarjanaan & Penyelidikan P&P

Merancang program latihan serta ruang dan bimbingan mengenai media dan teknologi inovatif pengajaran

Universiti Kebangsaan Malaysia

bottom of page