Header Pengajaran-UKM  - Penerbitan.png
VR Headset

Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education (AJTLHE)

Jurnal AJTHLE adalah jurnal yang berfokus kepada perkongsian kepakaran dan kajian berkenaan pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan tinggi. Jurnal ini bersifat jurnal terbuka (open access) yang mengeluarkan penerbitan dua kali setahun (Jun dan Disember). 

Screenshot 2021-03-11 at 9.31.08 AM.png

Majalah kNovasi memaparkan produk dan inovasi di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang telah dihasilkan oleh penyelidik dari universiti, kolej, sekolah dan industri. Inovasi dalam PdP ini sangat penting untuk menggalakkan pelajar, guru, dan tenaga akademik untuk berkarya, meneroka, mengkaji dan menggunakan semua alat dan teknologi untuk mencipta sesuatu yang baru. Majalah kNovasi diterbitkan bertujuan untuk mengetengahkan kreativiti dan karya penyelidik PdP dan disebarluaskan ke seluruh negara. Semoga perkongsian Majalah kNovasi ini berupaya merancakkan lagi inovasi PdP di Malaysia.

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I   Bantuan  

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.