Header Pengajaran-UKM  - Kurikulum.png

pembangunan kurikulum

Portfolio ini bertujuan untuk memperkasa pembangunan kurikulum universiti selari dengan Garis Panduan KPT, Agensi Kelayakan Malaysia dan badan-badan profesional yang berkaitan dengan program pengajian.

Dokumen boleh dimuat turun melalui Sistem Pengurusan Dokumen UKM di https://bit.ly/spdukm_Pengajaran-UKM

Sila emelkan pertanyaan berkaitan Garis Panduan UKM dan KPT ke tppk@ukm.edu.my

Garis Panduan UKM
PELANTIKAN PENASIHAT & PENILAI LUAR 
pdf.png

Garis Panduan Pelantikan Penasihat Luar dan Penilai Luar Program (Pindaan 2021)

Garis Panduan Pelantikan Penasihat Luar dan Penilai Luar Program (Pindaan 2021)

PENYEDIAAN DOKUMEN PROGRAM PENGAJIAN 
doc.png

Garis Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian

Versi 4 (Pindaan 2020)

PROGRAM SIJIL PROFESIONAL UKM
doc.png

Garis Panduan Program Sijil Profesional UKM

SENARAI SEMAK
doc.png

Senarai Semak Dokumen Permohonan Program Baharu

(Mod Kerja Kursus dan Campuran)

doc.png

Senarai Semak Dokumen Permohonan Program Baharu

(Mod Penyelidikan)

doc.png

Senarai Semak Cadangan Semakan Program Prasiswazah dan Pascasiswazah

(Mod Kerja Kursus dan Mod Campuran)

doc.png
doc.png
doc.png

Senarai Semak Cadangan Semakan Program

(Mod Penyelidikan)

LAMPIRAN
doc.png

Templat Penyediaan Dokumen Program Baharu

(Mod Kerja Kursus dan Campuran)

doc.png

Templat Penyediaan Dokumen Program Baharu

(Mod Penyelidikan)

doc.png

Templat Penyediaan Dokumen Semakan Program

(Mod Kerja Kursus dan Campuran)

doc.png

Templat Penyediaan Dokumen Semakan Program

(Mod Penyelidikan)

Garis Panduan KPT
pdf.png

Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam Edisi Kedua

pdf.png

National Education Code (NEC) Manual

Garis Panduan MQA
pdf.png

Garis Panduan Penamaan Program Pendidikan Tinggi Malaysia