“Menyediakan kepakaran teknikal yang strategik & inovatif dalam pembangunan kandungan visual dengan menghasilkan produk kreatif berkualiti ".

 

Berinovasi, Minimal & Kreatif

KREATIF INFO

Show More
Show More

 

JARINGAN STRATEGI DENGAN INDUSTRI

Lembaga Zakat Selangor : Infografik

Animasi 2D

Sumber : LZS Selangor

Faber Castell Malaysia : Corporate Gift

Animasi 2D/3D

Sumber : Youtube Channel Faber Castell,

ASEAN VALUERS ASSOCIATION : Kerajaan Negeri, KEDAH

Sumber: INSPEN Malaysia

Menumpukan sasaran utama kepada penghasilan idea kreatif yang berkesan

Berkolaborasi dengan pelbagai pusat utama dalam menyediakan kepakaran menjayakan program

Membentuk pasukan kearah lebih kreatif dan  lebih baik bagi mendorong menghasilkan idea kreatif melalui proses pelaksanaan  untuk memantapkan inovasi.  memastikan pasukan yang kompeten dan berdaya saing

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I   Bantuan  

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.