Creative Support | AKTIV UKM

Hubungi  I   Kualiti   I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  Artikel I  Direktori

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

“Menyediakan kepakaran teknikal yang strategik & inovatif dalam pembangunan kandungan visual dengan menghasilkan produk kreatif berkualiti tinggi".

 

Berinovasi, Minimal & Kreatif

KREATIF INFO

Show More
Show More

 

KEPAKARAN DENGAN INDUSTRI

 

DEFINISI INDUSTRI KREATIF

Industri kreatif ialah industri-industri yang melibatkan kreativiti individu, keterampilan, dan bakat yang mempunyai potensi menjana kekayaan serta penciptaan peluang pekerjaan melalui penggalakan dan eksploitasi harta intelek. Hasil penelitian industri kreatif daripada negara-negara maju seperti United Kingdom, Singapura, Korea Selatan, New Zealand, Australia dan UNESCO, definisi industri kreatif dalam konteks Malaysia ialah penggemblengan dan penghasilan kebolehan dan bakat individu atau berkumpulan berasaskan kreativiti, inovasi dan teknologi yang menjurus kepada sumber keberhasilan ekonomi dan pendapatan tinggi kepada negara dengan memberi penekanan kepada aspek karya dan hak cipta intelek selaras dengan budaya dan nilai-nilai murni kepelbagaian kaum di Malaysia.

sumber : https://www.kkmm.gov.my/pdf/Dasar/dikn

Lembaga Zakat Selangor : Infografik

Animasi 2D

Sumber : LZS Selangor

Faber Castell Malaysia : Corporate Gift

Animasi 2D/3D

Sumber : Youtube Channel Faber Castell,

ASEAN VALUERS ASSOCIATION : Kerajaan Negeri, KEDAH

Sumber: INSPEN Malaysia

Menumpukan sasaran utama kepada penghasilan idea kreatif yang berkesan

Berkolaborasi dengan pelbagai pusat utama dalam menyediakan kepakaran menjayakan program

Membentuk pasukan kearah lebih kreatif dan  lebih baik bagi mendorong menghasilkan idea kreatif melalui proses pelaksanaan  untuk memantapkan inovasi.  memastikan pasukan yang kompeten dan berdaya saing