kNOVASI 

 

Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) adalah satu acara tahunan yang dianjurkan oleh Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum, UKM bermula 2009. Sejak ia dianjurkan, kNovasi telah menarik minat ramai penyelidik dan inovator dari peserta institusi pendidikan tinggi, sekolah dan pihak industri.

Dalam kNovasi 2020, lebih 250 makalah serta inovasi telah diterima dan banyak makalah telah diterbitkan dalam jurnal berindeks dan sebuah buku yang diterbitkan oleh Penerbit UKM serta beberapa makalah lain berada dalam proses penerbitan. Sementara itu, produk dan inovasi PdP yang telah dipertandingkan telah disebarluaskan di seluruh Malaysia dalam empat siri Majalah kNovasi.

Objektif

  1. Berkongsi dan menyebarluaskan penyelidikan dan inovasi dalam bidang PdP

  2. Dijadikan wadah untuk mempamerkan produk dan inovasi dalam bidang PdP untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan

White Background
 

 

Senarai Semak Nama Fail e-Sijil

 

Senarai Semak Nama Fail e-Sijil

Tema Kategori

  1. Pembentangan Kertas Kerja/Paper Presentation

  2. Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi/Pitching in Innovation Competition


Sub-tema:

i. Teknologi Memuncul dalam Pembelajaran tanpa Sempadan

ii. Amalan dan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran

iii. Kebolehlenturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

iv. Cabaran Pembelajaran Global dalam Pendidikan 

v. Pembelajaran antara Profesional

Panggilan Penyertaan

Jawatan kuasa penganjur mengalu-alukan makalah hasil penyelidikan dan inovasi baharu dalam bidang Pengajaran dan Pembelajaran di bawah dua kategori berikut:

Panggilan Pembentangan Makalah Penyelidikan

Semua makalah mestilah asli dan tidak pernah dihantar ke mana-mana persidangan. Makalah tersebut adalah dialu-alukan namun tidak terhad kepada sub-tema berikut:

 

i. Teknologi Memuncul dalam Pembelajaran tanpa Sempadan

ii. Amalan dan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran

iii. Kebolehlenturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

iv. Cabaran Pembelajaran Global dalam Pendidikan

v. Pembelajaran antara Profesional

 

Makalah terpilih akan dijemput untuk dipanjangkan yang akan diterbitkan dalam jurnal berindeks seperti ESCI, Scopus dan MyCite. Manakala, lain-lain makalah akan dijemput untuk dipanjangkan sebagai bab dalam buku yang diterbitkan oleh Penerbit UKM.

Bicara Tuntas dalam Pertandingan

Semua peserta dari institusi pendidikan tinggi, sekolah dan pihak industri adalah dijemput untuk menyertai Pertandingan Inovasi yang dibuka mengikut kategori berikut:

 

i. Teknologi Memuncul dalam Pembelajaran tanpa Sempadan

ii. Amalan dan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran

iii. Kebolehlenturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

iv. Cabaran Pembelajaran Global dalam Pendidikan

v. Pembelajaran antara Profesional

 

Abstrak dan video dari penyertaan Pertandingan Inovasi dijemput untuk dimuatkan di dalam e-majalah kNovasi yang diterbitkan setiap suku tahunan.

 

Hadiah menarik seperti wang tunai, pingat dan sijil menanti semua pemenang dalam setiap kategori Pertandingan Inovasi P&P.

Kertas Kerja & Rubrik

 
 

Tarikh Penting

Pembentangan Makalah

 

Tarikh akhir pendaftaran                                          13 Jun (Ahad)

Tarikh akhir penghantaran abstrak panjang         13 Jun (Ahad)

Pemakluman penerimaan abstrak panjang         21 Jun (Isnin)

Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh     23 Julai (Jumaat)

Tarikh tutup bayaran                                                 13 Jun  (Ahad)

Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

 

 

Tarikh tutup penghantaran abstrak                  13 Jun (Ahad)

Tarikh tutup penghantarantiga minit video     18 Julai (Ahad)

Tarikh tutup bayaran                                           13 Jun (Ahad)

Bayaran Pendaftaran:

 

  1. Pembentangan Kertas Kerja dan Pertandingan Inovasi RM500 / USD125

  2. Pembentangan Kertas Kerja atau Pertandingan Inovasi RM300 / USD75

  3. Peserta biasa RM100 / USD25

 

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I   Bantuan  

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.