kNOVASI 

Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) adalah satu acara tahunan yang dianjurkan oleh Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum, UKM bermula 2009. Sejak ia dianjurkan, kNovasi telah menarik minat ramai penyelidik dan inovator dari peserta institusi pendidikan tinggi, sekolah dan pihak industri.

Dalam kNovasi 2020, lebih 250 makalah serta inovasi telah diterima dan banyak makalah telah diterbitkan dalam jurnal berindeks dan sebuah buku yang diterbitkan oleh Penerbit UKM serta beberapa makalah lain berada dalam proses penerbitan. Sementara itu, produk dan inovasi PdP yang telah dipertandingkan telah disebarluaskan di seluruh Malaysia dalam empat siri Majalah kNovasi.

Tema

"Evolusi ke Arah Pembelajaran Tanpa Sempadan: Langkah Kehadapan"

Semasa wabak ini, kita semua terpaksa melakukan pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara dalam talian dan secara jarak jauh. Sebelum wabak ini, pelajar berada di satu tempat sama ada sekolah atau universiti, jauh dari rumah untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara formal. Oleh kerana wabak sedang melanda, kebanyakan pelajar berada di rumah dan pembelajaran formal masih diteruskan tetapi ia disampaikan tanpa sempadan. Ruang tidak terbatas dan pembelajaran dapat dilakukan bila-bila masa sahaja, di sebarang tempat dan juga boleh berlaku secara segerak atau tidak segerak. Kami percaya bahawa pandemik ini adalah perangsang yang mencetuskan banyak perubahan dalam kehidupan seharian kita termasuk bidang pendidikan. Oleh itu kesannya akan tinggal bersama kita lebih lama daripada yang kita bayangkan.

Oleh itu, tema Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) 2021 memberi tumpuan kepada ‘Evolusi ke Arah Pembelajaran Tanpa Sempadan: Langkah Kehadapan’. Anda boleh berkongsi pengalaman anda dalam setahun cara pengajaran dan pembelajaran berlaku dari pihak anda termasuk sebarang inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang anda telah eksperimen, terima pakai, dan amalkan. Kami berharap ini akan menjadi pelantar agar kita semua dapat saling memanfaatkan antara satu sama lain untuk bersama-sama melalui perubahan mendadak ini.

Objektif

Objektif kNovasi 2021 adalah untuk

 1. Berkongsi dan menyebarluaskan penyelidikan dan inovasi dalam bidang PdP

 2. Dijadikan wadah untuk mempamerkan produk dan inovasi dalam bidang PdP untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan

photo_2021-05-24_17-38-21.jpg

 Poster Bengkel Pra-kNovasi2021

White Background
knovasi-2021-jumbo-banner-black.png

Terima Kasih kepada SEMUA PESERTA yang telah menyertai kNovasi 2021 dan TAHNIAH kepada semua pemenang.

Keputusan penuh boleh diperoleh melalui aplikasi kNovasi2021 di tab Utama, menu Anugerah. E-sijil juga boleh diperoleh di aplikasi kNovasi2021 bermula hari Ahad 22 Ogos 2021 di tab Utama, menu E-sijil. Pingat pemenang akan dipos ke alamat peserta yang telah didaftarkan di dalam sistem aplikasi kNovasi2021.

Mohon maklum bahawa TIADA pertukaran nama pemenang, tajuk dan ahli kumpulan yang dibenarkan selepas e-sijil dikeluarkan. Semua maklumat e-sijil diperoleh dari maklumat pendaftaran peserta dalam sistem aplikasi kNovasi2021.

 

Untuk makluman, pada tahun ini TIADA KATEGORI PELAJAR dipertandingkan kerana semua penyertaan kategori pelajar tidak memenuhi syarat pertandingan yang telah ditetapkan di dalam laman sesawang kNovasi. Harap Maklum.

Semoga bertemu di tahun hadapan.

Terima Kasih

 

 

Senarai Semak Nama Fail e-Sijil

 

Senarai Semak Nama Fail e-Sijil

presentation-1.png

Kategori

Terdapat dua kategori dibuka dengan sub-tema berikut:

 

 1. Pembentangan Makalah

 2. Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi


Sub-tema:
 

 1. Teknologi Memuncul dalam Pembelajaran tanpa Sempadan

 2. Penilaian dan Pentaksiran Alternatif/Programmatik

 3. Kebolehlenturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 4. Cabaran Pembelajaran Global dalam Pendidikan 

 5. Pembelajaran Inter-Profesional

Pakej

Pakej yang ditawarkan dalam kNovasi 2021 adalah
 

 1. Pembentangan Makalah

 2. Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

 3. Pembentangan Kertas Kerja dan Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

 4. Pelajar UKM dan pelajar sekolah/Peserta Biasa

 5. Peserta Biasa

Panggilan Penyertaan

Jawatan kuasa penganjur mengalu-alukan makalah hasil penyelidikan dan inovasi baharu dalam bidang Pengajaran dan Pembelajaran di bawah dua kategori berikut:

Panggilan Pembentangan Makalah Penyelidikan

Semua makalah mestilah asli dan tidak pernah dihantar ke mana-mana persidangan. Makalah tersebut adalah dialu-alukan namun tidak terhad kepada sub-tema berikut:

 

i. Teknologi Memuncul dalam Pembelajaran tanpa Sempadan
ii. Penilaian dan Pentaksiran Alternatif/Programatik
iii. Kebolehlenturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
iv. Cabaran Pembelajaran Global dalam Pendidikan 
v. Pembelajaran Inter-Profesional

 

Makalah terpilih akan dijemput untuk dipanjangkan yang akan diterbitkan dalam jurnal berindeks seperti ESCI, Scopus dan MyCite. Manakala, lain-lain makalah akan dijemput untuk dipanjangkan sebagai bab dalam buku yang diterbitkan oleh Penerbit UKM.

Bicara Tuntas dalam Pertandingan

Semua peserta dari institusi pendidikan tinggi, sekolah dan pihak industri adalah dijemput untuk menyertai Pertandingan Inovasi yang dibuka mengikut kategori berikut:

 

i. Teknologi Memuncul dalam Pembelajaran tanpa Sempadan
ii. Penilaian dan Pentaksiran Alternatif/Programatik
iii. Kebolehlenturan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
iv. Cabaran Pembelajaran Global dalam Pendidikan 
v. Pembelajaran Inter-Profesional

 

Abstrak dan video dari penyertaan Pertandingan Inovasi dijemput untuk dimuatkan di dalam e-majalah kNovasi yang diterbitkan setiap suku tahunan.

 

Hadiah menarik seperti wang tunai, pingat dan sijil menanti semua pemenang dalam setiap kategori Pertandingan Inovasi PdP.

 
 

Tarikh Penting

Pembentangan Makalah

 

Tarikh akhir pendaftaran                                             23 Julai 2021
Tarikh akhir penghantaran abstrak panjang            16 Julai 2021
Pemakluman penerimaan abstrak panjang            23 Julai 2021
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh        23 Julai 2021
Tarikh tutup bayaran                                                    23 Julai 2021

Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

 

 

Tarikh tutup penghantaran abstrak                     16 Julai 2021
Tarikh tutup penghantarantiga minit video        31 Julai 2021
Tarikh tutup bayaran                                              23 Julai 2021

Bayaran Pendaftaran:

 

 1. Pembentangan Kertas Kerja dan Pertandingan Inovasi: RM500 / USD125

 2. Pembentangan Kertas Kerja atau Pertandingan Inovasi: RM300 / USD75

 3. Penyertaan Pelajar (Pertandingan Inovasi Pembelajaran): RM100 / USD25

 4. Peserta biasa: RM100 / USD25

 
 

Penaja

YTM-Logo.png
inovasi-ukm-white.png
logo_newMyxLabVideo.jpg
wolfarm-logoO.png
Logo-Penerbit-UKM.jpg