Businessmen
Garis Panduan UKM
PELANTIKAN PENASIHAT & PENILAI LUAR 

Pelantikan Penasihat & Penilai Luar

Garis Panduan Pelantikan Penasihat & Penilai Luar

SENARAI SEMAK

1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Program Baharu (Mod Kerja Kursus dan Mod Campuran)

2 Senarai Semak Dokumen Permohonan Program Baharu (Mod Penyelidikan)

3 Senarai Semak Dokumen Semakan Program (Mod Kerja Kursus dan Mod Campuran)

4 Senarai Semak Dokumen Semakan Program (Mod Penyelidikan)

LAMPIRAN

LAMPIRAN A B dan C_GP PELANTIKAN PENASIHAT_PENILAI LUAR PROGRAM_dwibahasa

PENYEDIAAN DOKUMEN PROGRAM PENGAJIAN PERMOHONAN PROGRAM KURSUS BAHARU DAN SEMAKAN PROGRAM KURSUS (VERSI 4) 2020

Penyediaan Dokumen Program Pengajian Permohonan Program Kursus Baharu Dan Semakan Program Kursus (Versi 4) 2020

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  eJournal /AJTLHE 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.