Businessmen
Garis Panduan UKM
PELANTIKAN PENASIHAT & PENILAI LUAR 

Pelantikan Penasihat & Penilai Luar

Garis Panduan Pelantikan Penasihat & Penilai Luar

SENARAI SEMAK

1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Program Baharu (Mod Kerja Kursus dan Mod Campuran)

2 Senarai Semak Dokumen Permohonan Program Baharu (Mod Penyelidikan)

3 Senarai Semak Dokumen Semakan Program (Mod Kerja Kursus dan Mod Campuran)

4 Senarai Semak Dokumen Semakan Program (Mod Penyelidikan)

LAMPIRAN

LAMPIRAN A B dan C_GP PELANTIKAN PENASIHAT_PENILAI LUAR PROGRAM_dwibahasa

Lampiran PK01A_Templat Penyediaan Dokumen Permohonan Program Baharu (Mod Kerja Kursus dan Mod Campuran)_dwibahasa_2021 v1 

Lampiran PK03A_Templat Penyediaan Dokumen Semakan Program Mod Kerja Kursus dan Campuran_dwibahasa_2021 v1 

PENYEDIAAN DOKUMEN PROGRAM PENGAJIAN PERMOHONAN PROGRAM KURSUS BAHARU DAN SEMAKAN PROGRAM KURSUS (VERSI 4) 2020

Penyediaan Dokumen Program Pengajian Permohonan Program Kursus Baharu Dan Semakan Program Kursus (Versi 4) 2020

Kriteria Universiti Program Pengajian untuk Penandaarasan Kurikulum

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I   Bantuan  

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.