Pengajaran boleh dilaksanakan menggunakan media di atas talian seperti live Youtube, live Facebook, Skype, Microsoft Team atau alat persidangan web lain yang bersesuaian. Sebagai alternatif, anda juga boleh menyampaikan pengajaran dalam talian menggunakan pra-rakaman anda sendiri atau video yang diperolehi daripada Youtube

Untuk ahli fakulti dan pelajar lain, mohon untuk bersiap sedia menggunakan mod pengajaran dan pembelajaran secara eLearning di mana semua aktiviti pembelajaran (penghantaran kandungan kuliah, interaksi, penilaian dan lain-lain) harus dilakukan di dalam UKMFolio atau aplikasi dalam talian lain yang bersesuaian.

Facebook_Live_Logo_1.png
Microsoft-Teams-Logo.png
youtube-logo.jpeg
zoom-logo-transparent-6.png
Skype_logo.png

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  eJournal /AJTLHE 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.