Visi

Bertekad menjadi pusat rujukan dan peneraju inovasi dan penyelidikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi merealisasikan UKM sebagai universiti terkehadapan

Misi

Mentransformasi P&P bagi memastikan tenaga akademik mengaplikasi  pengajaran inovatif dan pembelajaran digital bagi melahirkan graduan yang berketrampilan.

Meneraju dan memimpin ke arah pendidik berkualiti melalui perancangan dan pelaksanaan program pengajaran dan pembelajaran terkehadapan

Membangun tenaga akademik yang menguasai kemahiran asas P&P yang efektif dan memperkasa budaya prinsip penyelidik pengamal (Practitioner Researcher), yakni tenaga pengajar yang sentiasa menambahbaik proses P&P terkehadapan.

Memperkasa tenaga akademik yang mahir dalam pengajaran inovatif dan pembelajaran digital yang berkompeten mengaplikasikan teknologi serta media pembelajaran kontemporari dan futuristik.

mennghasil kelompok tenaga akademik yang mahir dalam penyelidikan P&P dengan menjadikan P&P berdasarkan pembuktian.

Melatih dan membimbing tenaga akademik berkecemerlangan P&P yang tinggi di peringkat kebangsaan dan negara.  

Merancang dan mengurus hal berkenaan Kualiti bagi mematuhi keperluan UKM.

Hubungi  I   Kualiti   I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  Artikel 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.