Visi

Bertekad menjadi pusat rujukan dan peneraju inovasi dan penyelidikan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan pembangunan kurikulum bagi merealisasikan UKM sebagai universiti terkehadapan.

Misi

Mentransformasi pengajaran bagi memastikan tenaga akademik mengaplikasi pengajaran inovatif dan futuristik bagi melahirkan graduan yang
berketrampilan.

Meneraju dan memimpin ke arah pendidik berinovasi melalui perancangan, pembelajaran kurikulum dan pelaksanaan program pengajaran dan pembelajaran terkehadapan.

Matlamat

Membangun tenaga akademik yang menguasai

kemahiran asas PdP yang efektif dan memperkasa

budaya prinsip penyelidik pengamal (Practitioner
Researcher), yakni tenaga pengajar yang sentiasa
menambahbaik proses PdP terkehadapan.

Menghasil kelompok tenaga akademik yang mahir dalam penyelidikan PdP dengan menjadikan PdP berdasarkan pembuktian.

Memperkasa tenaga akademik yang mahir dalam pengajaran inovatif dan digital yang berkompeten mengaplikasikan teknologi pembelajaran terkehadapan dan futuristik.

Melatih dan membimbing tenaga akademik berkecemerlangan PdP yang tinggi di peringkat kebangsaan dan negara.

Memperkasa pembangunan kurikulum universiti selari dengan Garis Panduan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Agensi Kelayakan Malaysia dan badan-badan profesional yang berkaitan dengan program pengajian di UKM.

Memperkasa penerapan inovasi pendidikan dan pembangunan kurikulum tersedia masa hadapan
dalam pembangunan/semakan kurikulum program pengajian akademik di UKM.

Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I   Bantuan  

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.