PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DALAM TALIAN

Panduan untuk Pensyarah dan Pelajar tatacara Pelaksanaan Peperikasaan Dalam Talian menggunakan melalui UKMFolio™

OE_1.jpg

Sesiapa menuntut ilmu hendaklah dia mendalaminya.

Tanpanya, kehalusan ilmu akan hilang.

Persediaan Pelajar

Persediaan Pelajar

Persediaan Pensyarah

Persediaan Pensyarah

Fitur OVERRIDES

Fitur OVERRIDES

Fitur HIDE

Fitur HIDE

Fitur OPEN ATTEMPTS

Fitur OPEN ATTEMPTS

01

SEBELUM PEPERIKSAAN

Persediaan untuk Pelajar menghadapi peperiksaan

02

SEMASA PEPERIKSAAN

Pemantauan peperiksaan bagi Pelajar

POSTER_Fitur_05_2021

POSTER_Fitur_05_2021

Apa itu Plagiat?

Apa itu Plagiat?

03

SELEPAS PEPERIKSAAN

Peringatan untuk pelajar menyemak akaun di UKMFolio™

OE_2.jpg

Sumber foto: Vecteezy

PENTAKSIRAN DALAM TALIAN

Pentaksiran dalam talian di UKM boleh dilakukan dengan penilaian secara berterusan atau dengan pelaksanaan penilaian akhir. Kedua-dua pendekatan pentaksiran ini boleh dilakukan dengan UKMFolio™. Penilaian secara berterusan boleh dilakukan

di UKMFolio™ dengan menggunakan fitur seperti "forum" dan "assignment." Penilaian akhir pula boleh dilakukan dengan melaksanakan peperiksaan akhir dalam talian dengan menggunakan fitur "quiz."

PANDUAN PEPERIKSAAN DALAM TALIAN
DENGAN UKMFolio™

Cover PANDUAN.png

Dokumen Panduan Peperiksaan Dalam Talian dengan UKMFolio boleh dimuatturun di bawah

SIRI PANDUAN TERBARU UKMFolio™

webbanner_Panduan_Fitur_Terbaru_UKMFolio.png

Poster Siri Panduan

Fitur Terbaru UKMFolio

Panduan Fitur Kuiz dan Tugasan dalam

UKMFolio™ untuk Pensyarah 

PEPERIKSAAN AKHIR

Peperiksaan akhir dalam talian boleh dilaksanakan dengan menggunakan fitur "quiz dalam talian. Pemarkahan dan pembangunan rubrik dalam talian juga dapat dilakukan di UKMFolio bagi pelaksanaan pentaksiran dalam talian secara sumatif. 

PEnilaian berterusan

Penilaian berterusan dalam talian boleh dilakukan di UKMFolio dengan menggunakan fitur seperti "assignment" bagi tugasan dalam talian, "forum" bagi perbincangan dalam talian, dan "chat" bagi perbincangan dalam talian secara segerak.

AktivUKM Thumbnail - Penilaian Berterusa
AktivUKM Thumbnail - grouping .png
AktivUKM Header - Jom ke UKMF001 (2).png

PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DALAM TALIAN

Sebelum Peperiksaan

Semasa Peperiksaan

Selepas Peperiksaan