Carta | AKTIV UKM

Hubungi  I   Kualiti   I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  Artikel I  Direktori

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

Show More
Show More

Memperkasa pengajaran inovatif & pembelajaran digital serta media pembelajaran kontemporari dan futuristik.

Merancang & membangunkan Program latihan & bimbingan berkaitan inovasi & teknologi P&P

Merancang & melaksanakan program yang berkaitan pembudayakan  pembelajaran digital serta media pembelajaran kontemporari & futuristik

Membangunkan pelan & rekabentuk ruang pembelajaran aktif fizikal & digital

Menyediakan khidmat rundingan P&P dalam konteks pembelajaran kontemporari & futuristik

Show More

Memantapkan  kecemerlangan P&P yang tinggi di peringkat kebangsaan & antarabangsa

Menguruskan hal berkenaan Kualiti (KJK)

Merancang & membangunkan Program Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi

Menyediakan khidmat sokongan & rundingcara untuk pertandingan p&p universiti, kebangsaan dan antarabangsa

Memastikan semua prosedur kerja mematuhi Pengurusan Kualiti

Mengurus Program Penilaian Kualiti Pengajaran Menyeluruh

Merancang & mengendalikan program perkongsian P&P inovatif  bersama Penolong Dekan Pengajaran & Citra

Show More

Memantapkan budaya penyelidik pengamal dalam kalangan tenaga akademik UKM

Merancang dan melaksanakan progam latihan dan bimbingan berkaitan penyelidikan & kesarjanaan P&P

Merancang, memantau dan menilai keberkesanan Program Pembelajaran Aktif

Menganjur program tahunan perkongsian   amalan terbaik pengajaran berasaskan bukti di tahap UKM & kebangsaan

 

Menguruskan Jurnal Antarabangsa Asian Journal of Teaching & Learning in Higher Education