Show More
Show More

Memperkasa pengajaran inovatif & pembelajaran digital serta media pembelajaran kontemporari dan futuristik.

Merancang & membangunkan Program latihan & bimbingan berkaitan inovasi & teknologi P&P

Merancang & melaksanakan program yang berkaitan pembudayakan  pembelajaran digital serta media pembelajaran kontemporari & futuristik

Membangunkan pelan & rekabentuk ruang pembelajaran aktif fizikal & digital

Menyediakan khidmat rundingan P&P dalam konteks pembelajaran kontemporari & futuristik

Show More

Memantapkan  kecemerlangan P&P yang tinggi di peringkat kebangsaan & antarabangsa

Menguruskan hal berkenaan Kualiti (KJK)

Merancang & membangunkan Program Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi

Menyediakan khidmat sokongan & rundingcara untuk pertandingan p&p universiti, kebangsaan dan antarabangsa

Memastikan semua prosedur kerja mematuhi Pengurusan Kualiti

Mengurus Program Penilaian Kualiti Pengajaran Menyeluruh

Merancang & mengendalikan program perkongsian P&P inovatif  bersama Penolong Dekan Pengajaran & Citra

Show More

Memantapkan budaya penyelidik pengamal dalam kalangan tenaga akademik UKM

Merancang dan melaksanakan progam latihan dan bimbingan berkaitan penyelidikan & kesarjanaan P&P

Merancang, memantau dan menilai keberkesanan Program Pembelajaran Aktif

Menganjur program tahunan perkongsian   amalan terbaik pengajaran berasaskan bukti di tahap UKM & kebangsaan

 

Menguruskan Jurnal Antarabangsa Asian Journal of Teaching & Learning in Higher Education

Hubungi  I   Kualiti   I   Misi & Visi  I  UKM  I  Unit Kreatif   I  Bantuan  I  Carta  I  Artikel 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Copyright © 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.