top of page
webbanner_KNOVASI2022_BG.png
webbanner_TAHNIAH-Prof_Ismail.png

Pengajaran, Pembelajaran,

dan Pembangunan Kurikulum di UKM

online-class_B_edited.png

Pengajaran

Pengajaran dalam talian di UKM melalui pelantar UKMFolio™, boleh dilakukan secara segerak (synchronous teaching) dan tidak segerak (asynchronous teaching).

exam_B_edited.png

Pentaksiran

Pentaksiran dalam talian di UKM boleh dilakukan dengan penilaian secara berterusan atau dengan pelaksanaan penilaian akhir. Kedua-dua pendekatan pentaksiran ini boleh dilakukan dengan UKMFolio™.

syllabus_B_edited.png

Kurikulum

Memperkasa pembangunan kurikulum universiti selari dengan Garis Panduan KPT, Agensi Kelayakan Malaysia dan badan-badan profesional yang berkaitan dengan program pengajian

ebook_B_edited.png

OER

Inisiatif Pengajaran-UKM untuk menyediakan bahan pendidikan terbuka (open education resources atau OER) untuk Warga-UKM dan seluruh komuniti dalam talian

TERKINI @ Pengajaran-UKM